obrazok
Ezop logo
Cistenie
obrazok
ezop

O spoločnosti


Spoločnosť EZOP Slovakia s.r.o. bola založená v roku 1997 zakladajúcim majoritným akcionárom, firmou EKOEZOP servis, spol. s r.o. a následne sa stala súčasťou holdingovej spoločnosti EZOP Moravia a.s. Česká republika sídliacej v Ostrave. Spoločnosť bola na území Slovenskej republiky zameraná predovšetkým na úlohy zabezpečujúce riešenie problematiky v oblasti slu žieb smerujúcich na komplexnú činnosť pre čerpacie stanice pohonných hmôt, čistenie a revízie nádrží a servisnú činnosť.
viac

Prehľad poskytovaných služieb


Čistenie, rekonštrukcie, údržba a opravy nádrží na ropné látky Demontáže a búracie práce Revízne práce podľa STN s vyhotovením revízneho protokolu Rekonštrukcie pridružených technológií pre skladovanie ropných látok Dodávky, montáž a servis vrchnej technológie čerpacích staníc
viac

 

Sídlo spoločnosti
EZOP Slovakia, s.r.o., Horné Naštice č. 207, 956 41 Horné Naštice
IČO: 36 296 546, DIČ: 2020174420, IČ DPH: SK2020174420

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu v Trenčíne, Oddiel: Sro., Vložka číslo: 10311/R

vedenie spoločnosti: + 421 38 / 760 77 42
+ 421 907 841 530
+ 421 905 463 541
e-mail: ezop@ezop.sk
viac